InfoNu.nl > Electronica > Multimedia > Tips om niet-ioniserende stralingsbelasting te verminderen

Tips om niet-ioniserende stralingsbelasting te verminderen

Tips om niet-ioniserende stralingsbelasting te verminderen Veel mensen kiezen ervoor om zoveel als mogelijk is alles draadloos te laten werken in de woning. Denk aan een draadloze laptop, draadloos toetsenbord en muis, meerdere schermen om draadloos tv te kijken, een DECT-telefoon als huistelefoon, een DECT-babyfoon, een slimme meter, de draadloze verlichting, de zonwering die draadloos te besturen is of een slimme meter en om altijd bereikbaar te zijn een smartphone of tablet. Omdat niet duidelijk is of het de gezondheid schade geeft, kiezen ook veel mensen om de niet-ioniserende elektromagnetische velden minder te maken of te elimineren.

Straling

Elektromagnetische velden of straling is het overbrengen van trilling door de ruimte van de ene bron naar de andere (de ontvanger). Er wordt gebruikgemaakt van radio (RF-) en microgolven (radiogolven in het hogere frequentiegebied); golven (trilling) die we niet kunnen zien, horen of ruiken. De radiogolven vallen in het elektromagnetisch spectrum bij de niet-ioniserende straling, in de frequenties van 0 hertz tot 300 gigahertz (GHz). Dit wil zeggen dat de energie niet diep in het lichaam kan doordringen om schade te veroorzaken, maar de wetenschap is hier anno 2018 verdeeld over. Veel wetenschappers zeggen na onderzoek dat het wél schade aan een lichaam kan geven, afhankelijk van de frequentie en de blootstellingsduur. Officieel warmt het lichaam een graad op (het opwarmings- of thermisch effect) maar veel wetenschappers waarschuwen ook voor biologische en neurologische effecten.

Stralingsbelasting

Door massaal gebruik te maken van de niet-ioniserende elektromagnetische velden wordt de belasting van deze velden voor mens, flora en fauna steeds meer. Ons lichaam functioneert eveneens met elektromagnetische processen, te zien aan een hartcardiogram (ECG) of een hersenscan (EEG). Professor Victor Moshchalkov, fysicus en internationaal expert, KU Leuven zegt hierover: “de elektromagnetische velden in de lucht interfereren met het menselijk lichaam op moleculair en cellulair niveau. In ons lichaam bevinden zich in de hersenen en in het ruggenmerg fijne zenuwcellen en membranen. Er zitten zo’n honderd biljoen neuronen in onze hersenen en nog eens een biljoen in ons ruggenmerg. Die talloze neuronen in ons lichaam vormen een geleidend netwerk dat signalen van de ene cel naar de andere cel stuurt”.

Door alle smartphones, zendmasten, draadloze en elektrische apparaten is de mens, flora en fauna ondergedompeld in ‘nieuwe’ elektromagnetische velden. Zoals aangegeven is de wetenschap er nog niet unaniem over uit of dit hersen- en lichaamscellen dermate kan ontregelen zodat het op de lange termijn, gezondheidsschade kan aanrichten. Veel mensen geven echter wel aan lichamelijke klachten te ervaren naar aanleiding van elektromagnetische straling. Slaapproblemen, hoofdpijn, hartproblemen, depressiviteit en vreemde spierpijnen kunnen enkele klachten zijn die optreden. Het lichaam raakt zogezegd stralingsbelast door de straling van alle draadloze apparaten.

Dieren en stralingsbelasting

Ook dieren en planten kunnen door de elektromagnetische straling klachten krijgen want dieren zijn zeer gevoelig, dus ook voor de kunstmatige (door mensenhanden gemaakte) straling. De belasting door de elektromagnetische velden van een zendmast of C2000-mast (het landelijke digitale netwerk voor de mobiele communicatie van de Nederlandse hulpverleningsdiensten) in de directe omgeving van dieren en planten is groter voor die dieren en planten dan wanneer er geen mast in de buurt staat. Mensen kunnen dit nog kenbaar maken maar dieren en planten doen het zonder woorden. Een hond reageert op straling en zal altijd een plek in het huis opzoeken waar de straling het minst is. Een kat is een stralingszoeker en de ligt de kat vaak op dezelfde plek dan is de kans groot dat daar de straling het hoogst is.

Bomen en planten en stralingsbelasting

Sinds de toenemende invoering van draadloze apparaten, zoals de mobiel in 1995, worden er meer en meer onverklaarbare boomaantastingen gevonden in de natuur; bomen met bastscheuren, bastknobbels, bloedingen en bladsterfte. Het zijn bomen die in de nabijheid van een zendmast staan of bomen die in de bundel van een antenne voor mobiele communicatie staan. Het vermoeden van sommige wetenschappers is dat de straling de oorzaak is. De trilling van het elektromagnetische veld zou in staat kunnen zijn om het afsterven van de boven- en onderepidermis (de opperhuid) van bladeren te veroorzaken. Het wetenschappelijk nog niet bewezen, maar wel onderzocht. Onderzoek toont aan dat door drie maanden lang blootgesteld te zijn, op 50 centimeter tot 300 centimeter afstand, bomen beïnvloed worden en dat bastknobbels, baststrepen en bastscheuren hun ontstaanspunt hebben rond dode cellen door afsterving van de buitenste cellagen van de stam.

Iets dergelijks werd ook gevonden bij tomatenplanten die bewust bestraald werden door een onderzoeksgroep van de universiteit van Clermont Ferrand (Frankrijk) met een straling die gelijk is aan wat een GSM-mast van 900 megahertz uitstraalt. Een belangrijke waarneming van het onderzoek is dat de elektromagnetische velden van de gesimuleerde GSM-mast binnen vijftien minuten een aan stress gerelateerd gen van de tomatenplant activeerde. Het Deense tuinkersonderzoek in 2013 is bekend om iets soortgelijks. Tuinkerszaden werden bestraald met wifi en kwamen niet tot ontkieming.

Zes tips om thuis de hoog frequente stralingsbelasting te verminderen

Om jezelf en je gezinsleden te beschermen tegen de niet-ioniserende straling, zolang niet duidelijk is of het schade geeft, is het verstandig om de hoogfrequente straling van de radiostraling te verminderen of te elimineren door:

De draadloze wifi-router te vervangen of 's nacht uit te zetten

Vanaf de router in (meestal) de meterkast kan draadloos internet (wifi) ontvangen worden. De router is dan een constante zendantenne en de computer of laptop is de ontvanger. De stralingsbelasting kan een stuk minder door vanaf de router bedraad internet te hebben. De draden zijn niet ideaal en velen kiezen ook voor wifi. Om 's nachts vrij te zijn van deze wifistraling, trekt de laatste die naar bed gaat, de stekker van de router eruit. Er mogen dan geen lichtjes meer te zien zijn. Of zet een tijdschakelaar op de router en hij gaat automatisch uit en weer aan op de aangegeven tijd. Ook is het mogelijk om de intensiteit van de straling minder te maken. De router staat standaard op 100% en kan naar 60%. Weet wel dat het bereik dan minder wordt. Een andere manier om de stralingsbelasting te minderen is door een eco-router aan te schaffen. Een gewone wifi-router voor draadloos internet geeft tien keer per seconde, 24 uur per dag een signaal af, ook als hij niet worden gebruikt, een eco-router slechts éénmaal per twee seconden. De eco-router schakelt voor 90% uit als de wifi niet wordt gebruikt en het zendvermogen kan tot 95% verlaagd worden (bereik wordt wel minder). Verder heeft een eco-router instelbare tijden om automatisch 's nachts uit te schakelen. Het is een Nederlandse uitvinding bedacht door de Nederlandse Ir. Jan Rutger Schrader! Let bij gedraad internet altijd op na een stroomonderbreking. De wifi in de router kan automatisch weer geactiveerd worden.

De DECT- telefoon te vervangen

Van een vaste telefoon aan draad, is bijna elke huishouding overgestapt naar een digitale huistelefoon: een DECT-telefoon. Een of twee losse hoorntjes met een basisstation die de hoorntjes elke keer opladen. En dit basisstation zendt nu 24 uur per dag een digitaal en gepulst (100 Hz) signaal uit. Dit signaal maakt gebruik van net zoveel straling als een UMTS-mast buiten en dat in eigen woonkamer of slaapkamer. Het basisstation geeft een hoge stralingsbelasting voor een lichaam. Het advies is, naast de vaste telefoon weer in eer te herstellen, de DECT-telefoon te vervangen voor een eco-DECT. De Eco-DECT is 100% stralingsvrij als er niet gebeld wordt en in gespreksmode geeft de eco-DECT 80% minder straling (hierdoor wordt wel de reikwijdte minder). Om een eco-DECT aan te willen schaffen is het belangrijk of de telefoon écht stralingsvrij is. Niet iedere aanbieding garandeert dit, blijkt uit het verleden. Vraag het een erkend meetspecialist.

De DECT-babyfoon te vervangen

De DECT-babyfoon heeft een frequentie (de regelmaat van de elektromagnetische golf) in het gebied van 1880 en 1900 megahertz, de sterke frequente zoals die van een GSM-antenne 1800 megahertz. En dat in een babykamer! Baby’s, peuters en kleuters - onze meest kwetsbare groep - zijn juist extra gevoelig voor straling. Kinderen incasseren, rekening houdend met het gewicht, tweemaal zoveel straling als een volwassene. Ze zijn kwetsbaarder omdat hun lichaam nog in de groei is. Er is echter een eco-babyfoon te koop. De stralingsarme eco-babyfoon schakelt de zender 100% uit als er geen geluid is, daar waar de eco-DECT continu straalt, ook als de baby geen geluid maakt.

Geen smartphone maar mobiel met lage SAR-waarde

Een mobiel met een lage SAR-waarde (Specific Absorption Rate) gebruiken en toch overal kunnen bellen. De SAR-waarde van elke draadloze telefoon geeft aan hoeveel energie (straling) het hoofd opneemt. Een mobiel geeft alleen straling als er gebeld wordt. Toch een smartphone? Zet bij smartphonegebruik zo weinig mogelijk apps op de smartphone. Veel apps zoeken constant verbinding met zendmasten en/of wifi-hotspots. Bovendien maken sommige apps dat de batterij van de smartphone erg snel leeg is.

Geen slimme meter te laten plaatsen

Met ingang van 1 januari 2012 zijn de Nederlandse netbeheerders gestart met het vervangen van de huidige gas- en elektriciteitsmeters door slimme meters. Slimme meters zijn niet verplicht en installatie kan daarom gewoon geweigerd worden. Helaas is het wel zo dat wanneer in een flatgebouw, rijtjeswoning of twee-onder-een-kapper de slimme meter geplaatst wordt bij de buren, de straling van de slimme meters door muren heen gaat. Overleg voordat het aanbod komt van de netbeheerder wanneer de slimme meter geplaatst wordt met de buren. Blijkt na installering de slimme meter voor klachten te zorgen dan kost een nieuw te installeren analoge meter zo‘n 75 euro. Is er een doktersverklaring waarop staat dat klachten zoals hoofdpijn, hartritmestoornissen, spier- en gewrichtspijn en duizeligheid ontstaan zijn na installatie, dan hoef je niets te betalen.

De elektromagnetische straling van de zendmast(en) in de buurt, af te schermen

De straling van zendmasten is niet te zien, niet te horen of te ruiken. Maar wel te meten. Meten is weten. Bescherm de woning met stralingswerende materialen of raadpleeg een erkend meetspecialist. Meetspecialisten kunnen helpen door adviezen te geven of raadpleeg een ervaringsdeskundige, mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Zes tips om de laagfrequente stralingsbelasting te verminderen en te ontwijken

Laagfrequent in het gebied van de radiogolven, is alles wat werkt op stroom of stroom genereert. Alle leidingen in muren en apparaten die stroom vragen geven laagfrequente straling. Verminder of elimineer de laagfrequente velden door:

Te zorgen voor een rustige en ‘schone’ slaapkamer

Een volwassen iemand heeft gemiddeld zeven tot acht uur slaap per dag nodig. Voor iedereen, maar vooral bij het vermoeden van elektrogevoeligheid, is het van belang om een ‘schone’ slaapkamer te hebben. ‘Schoon’ in de vorm van stralingsvrij of -arm. Neem de smartphone of mobiel niet mee naar de slaapkamer. Haal de computer of laptop, tv, batterijlader, wekker in het stopcontact en spaarlampen uit de kamer of vervang deze. De wekker kan een wekker met een knoopcelbatterij zijn, de energiezuinige lampen kunnen vervangen worden door gloeilampen. Even zoeken maar ze zijn er nog. De stroomgroep ‘s nachts uitzetten waar de slaapkamer opzit. Handig is dan een netvrijschakelaar. Deze zet de stroomgroep uit bij geen vraag meer naar stroom en schakelt de betreffende stroomgroep uit. Een zaklamp is handig naast je bed, voor nachtelijk toiletbezoek. Zet je bed het liefst weg van muren met leidingen. Een ijzeren bed geleidt de elektromagnetische velden en een houten bed niet. Slaap je op een matras met metalen (pocket) veren dan geleidt dit ook de straling en lig je dus in de straling! Ook een waterbed, verwarmingsdeken of elektrisch verstelbaar bed, geven laagfrequente elektromagnetische velden en zijn niet aan te raden.

Te zorgen dat apparaten zo veel mogelijk op geaarde stopcontacten zitten

Dit is vrij gemakkelijk te zien. Een ongeaard stopcontact heeft geen metalen beugeltjes aan de boven- en onderkant en een geaard stopcontact wel. In Nederland en België werd tot 1997 geen aarding toegepast in droge ruimten. Dus in gebouwen van voor 1997 zijn ongeaarde stopcontacten nog mogelijk. In België zit alleen één metalen beugeltje aan de bovenkant. Je kunt de stekker er nooit ‘verkeerd’ indoen, waardoor automatisch in het aangesloten apparaat de polariteit gehandhaafd blijft. M.a.w. de kleur van de draden kunnen nooit gedraaid zijn en sluiten altijd aan.

Geen inductiekookplaat te gebruiken

Koken op een inductiekookplaat is koken op een groot magnetisch veld zodra de aan-knop wordt aangezet. Het inwendige van de kookplaat bestaat uit grote elektrische spoelen, die onder de pan een magnetisch veld met een frequentie van tussen de 25 en 100 kilohertz creëren. Door de bodem van de pan gaat er een wervelstroom lopen die door de weerstand van de bodem in warmte wordt omgezet. Niet alleen de bodem van de pan maar sommige elektrogevoeligen voelen dit ook en zakken op den duur door de benen, elke keer wanneer de kookplaat wordt aangezet. Kies voor een gasfornuis, wanneer dit mogelijk is. Het is echter de vraag of er in de toekomst bij nieuw te bouwen woningen nog wel een gasaansluiting komt.

Afstand te bewaren

Straling vanuit een bron als een zendmast, laptop of inductiekookplaat, waar het magnetisme erg hoog is, waaiert uit. Als je heel dicht bij de bron staat, zul je een groot deel van de straling die uit de bron komt zelf meekrijgen. Naarmate je verder van de bron gaat staan, is de straling al verdeeld en krijg je zelf minder straling mee. De magnetische velden in elektromagnetische velden nemen namelijk snel af wanneer je afstand bewaart (bij inductie koken is dit moeilijk), maar bij een laptop met een hoog magnetisme, kan de oplossing zijn: het touchpad niet gebruiken maar een toetsenbord, een monitor ertussen en de laptop zover mogelijk weg zetten. Zo staat in de gebruiksaanwijzing van een nieuwe mobiel of smartphone ook dat het apparaat anderhalve centimeter van het lichaam gehouden moet worden. Houd ook afstand in de buurt van de voortplantingscellen. Dit houdt in dat de laptop niet op schoot geplaatst moet worden. Hier geldt het gezegde ‘laptop op schoot, sperma dood’ voor.

Te beschermen tegen de magnetische autobanden

Autobanden bevatten staaldraad om te zorgen voor stevigheid. Door het rijden raken de banden langzaam gemagnetiseerd, door o.a. detectielussen in het wegdek (bijvoorbeeld voor de verkeerslichten). Door de koperdraad van de detectielussen in het wegdek, wordt het magnetisch veld hoog wanneer een auto stilstaat voor een verkeerslicht of een verkeerslicht passeert. Een hoog magnetisch veld ontstaat dan vlak boven de wielkast. Naast het feit dat auto's met moderne draadloze snufjes gemeden moeten worden, is het demagnetiseren van de autobanden een oplossing voor zolang het duurt. Een definitievere tip is om als passagier één of twee dikke foam kniekussens onder de voeten te plaatsen of de ouderwetse aardingsstrip (tegen wagenziekte) onder de auto te bevestigen.

De stroom uit te zetten

Om niet alleen 's nachts de rust te creëren maar ook overdag, schakelen sommige mensen die reeds elektrogevoelig zijn, de stoppen in de meterkast uit. Denk wel aan de cv-ketel, koelkast en diepvries. Ook hier zijn netvrijschakelaars handig.
© 2016 - 2019 Rieja, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
We slapen slecht en zijn doodmoemijn kijk opWe slapen slecht en zijn doodmoeNederlanders zijn massaal moe. Mensen kunnen niet inslapen. Pas tot ver na middernacht slapen ze pas in (2.00 uur) en ku…
Draadloze speakers en boxenDraadloze speakers en boxenDraadloze geluidssystemen zijn eenvoudig in hun gebruik. Met wifi of bluetooth wordt een geluidsverbinding tot stand geb…
Wereldwijde maatregelen tegen de draadloze communicatieWereldwijde maatregelen tegen de draadloze communicatieWereldwijd worden er maatregelen getroffen tegen de onzichtbare elektromagnetische velden die horen bij de draadloze com…
Veroorzaakt elektroallergie spierkrampmijn kijk opVeroorzaakt elektroallergie spierkrampSpierkramp kan erg vervelend en behoorlijk pijnlijk zijn. Vervelend wanneer je tenen zomaar pijnlijk krom gaan staan en…
Wat is een elektromagnetisch veld of straling?Wat is een elektromagnetisch veld of straling?Een elektromagnetisch veld is de voortplanting van elektrisch- en magnetische trillingen (golven) door het universum of…
Bronnen en referenties
  • https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=5998#8B
  • http://www.kinderenenstraling.nl/wetenschap/straling-op-de-gezondheid/
  • http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/5253/wageningen_universiteit_bomen_hebben_last_van_elektromagnetische_straling._(upd)
  • https://www.jrseco.com/nl/pcat/stralingsarme-wifi-routers-jrs-eco-wifi/?c=392e40eaa002
  • https://set.kuleuven.be/ethiekweek/straling/090311Victor_Moshchalkov.pdf
  • https://www.scientias.nl/wi-fi-tast-mogelijk-sperma-aan/

Reageer op het artikel "Tips om niet-ioniserende stralingsbelasting te verminderen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rieja
Laatste update: 18-05-2019
Rubriek: Electronica
Subrubriek: Multimedia
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!