InfoNu.nl > Electronica > Telecom > SAR-waarde in weefsel soms hoger dan toegelaten

SAR-waarde in weefsel soms hoger dan toegelaten

SAR-waarde in weefsel soms hoger dan toegelaten De draadloze telefoon heeft een SAR-waarde (Specific Absorption Rate). De SAR-waarde van elke draadloze telefoon geeft aan hoeveel energie het hoofd opneemt. De draadloze telefoon straalt namelijk elektromagnetische velden uit en officieel geeft dit een opwarmeffect. Om nu te voorkomen dat een hoofd en lichaam te sterk opgewarmd worden, zijn er door de International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) normen gemaakt. Onderzoek geeft aan dat blootstellingen aan de elektromagnetische velden van een mobiel, vooral in het hoofd, een veel hogere gemiddelde SAR-waarde geeft dan de normen van het ICNIRP.

Wat is SAR-waarde

De SAR-waarde geeft een indicatie over de hoeveelheid warmte die in hoofd en lichaam worden opgewekt door de omzetting van energie. Energie uit de elektromagnetische velden, waar de mobiele telefoon en smartphone, gebruik van maken. Elektromagnetische velden met een frequentie van 100 kilohertz of meer geven een opwarming, blijkt uit wetenschappelijke informatie. Hoe hoger de SAR- waarde is, hoe meer energie wordt afgegeven aan het lichaam. Cellen en weefsels kunnen beschadigd raken als de temperatuur te hoog oploopt.

Normen opwarmingseffect

Europa legt op dat van alle draadloze telefoons de SAR-waarde niet meer dan 2 W/kg (watt per kilogram) mag zijn. Dit is volgens de richtlijnen van de internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP). Het ICNIRP bepaalde deze norm op basis van metingen op een zak met vloeistof, die model moest staan voor een menselijk hoofd. Die zak stelde men vervolgens bloot aan straling en men keek vanaf welk stralingsniveau de vloeistof sterk begon op te warmen. De norm is bedoeld om deze opwarming binnen de perken te houden. In verschillende landen is de maximaal toegestane SAR-waarde, 1,6 Watt/kg, voor hoofd en romp. De SAR-waarde is in Nederland te vinden in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant of de website. Bij elke fabrikant van mobieltjes staat ook op de site dat de achterkant van de mobiel minstens 1,5 tot 2,5 centimeter van het lichaam verwijderd moet zijn. In België is sinds 2014 wettelijk geregeld dat de SAR-waarde op het apparaat moet staan, in Frankrijk sinds 2015. De SAR-waarde gaat uit van het opwarmeffect en anno 2016 is officieel nog niet duidelijk wat de biologische en neurologische effecten zijn op een organisme.

SAR-waardes voor het hele lichaam

Niet het hele lichaam wordt evenveel blootgesteld aan elektromagnetische velden bij mobiel bellen. Het hoofd en de hand die de mobiel vast heeft, worden het meest blootgesteld. Voor het hoofd is de blootstelling 2 W/kg en voor de hand 4 W/kg. Voor de beroepsbevolking gelden limieten van 10 W/kg voor het hoofd en 20 W/kg voor de hand. Omdat bij gebruik van een mobiele telefoon slechts een deel van het lichaam wordt blootgesteld, wordt de energieopname voor de rest van het lichaam omgerekend naar de elektrische veldsterkte in de lucht, uitgedrukt in volt per meter (V/m). Dit worden de referentieniveaus genoemd.

Blootstellingslimieten

Niet alleen de mobiel geeft elektromagnetische velden. Ook de antenne-installaties geven op bepaalde plekken een hoog elektromagnetische veld, een hoge veldsterkte. Door een hoge veldsterkte kan een lichaam ook opwarmen en om onnodige opwarming tegen te gaan zijn er blootstellingslimieten opgesteld. In Nederland worden de volgende blootstellingslimieten gehandhaafd waar een persoon aan wordt blootgesteld:

Frequentie (De referentieniveaus zijn afhankelijk
van de frequentie waarop wordt
uitgezonden
)
PubliekWerknemers
10-400 megahertz (MHz)28 volt per meter (V/m) 61 V/m
700 MHz 36 V/m79 V/m
800 MHz 39 V/m 85 V/m
900 MHz41 V/m90 V/m
1800 MHz58 V/m127 V/m
2000 MHz en hoger61 V/m 137 V/m

De blootstellingslimieten zijn in 1999 door het ICNIRP opgesteld en worden door de Raad van Europa aanbevolen. Nederland hanteert de blootstellingslimieten die worden aanbevolen door de Raad van Europa maar er zijn landen die een lagere blootstellingslimiet hebben. In Italië geldt een limiet van 6 V/m en in België geldt de limiet van 3 V/m voor woningen, scholen en speelplaatsen en daarbuiten 6 V/m en voor Vlaanderen 20,6 V/m.

Veiligheidsmarge

Om er zeker van te zijn dat niemand te veel door de elektromagnetische velden van de mobiel wordt opgewarmd door radiogolven, is een veiligheidsmarge toegepast. De limietwaarde voor de blootstelling van het hele lichaam komt gemiddeld uit op 0,08 W/kg en voor beroepsbevolking 0,4 W/kg.

Toezicht bij te hoge SAR-waarde

Het agentschap Telecom houdt toezicht op de mobiele telefoons die op de markt komen. Het kennisplatform elektromagnetische velden is gevraagd om wetenschappelijke kennis over de gezondheidseffecten bij mobiel gebruik door te geven. In 2009 heeft het agentschap Telecom bij een meting een mobiel geconstateerd die een SAR-waarde had van 2,5 W/kg. De mobiel werd niet uit de handel genomen omdat de temperatuurstijging niet groter zal zijn dan 0,3 graden Celsius volgens het ICNIRP en de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad acht het niet aannemelijk dat een mobiele telefoon, die een SAR-waarde van 2,9 W/kg heeft zal leiden tot een nadelig effect op de gezondheid. De toegepaste veiligheidsmarge is hier in werking gezet. De ICNIRP meldt wel dat de limiet van 2 W/kg of lager, voor mensen met een pacemaker en gehoorimplantaten, mogelijk toch verstoringen in de gezondheid kan geven.

Tegenwerking

De ervaring van professor D. Leszczynski, expert in het onderzoek naar biologische gezondheidseffecten van straling en mobiele telefoons, is dat blootstellingen in de modellen van het menselijk hoofd een veel een hogere SAR geven. Een onderzoek geeft aan dat de verdeling van het stralingsveld niet gelijk is. In dit in vitro-onderzoek was namelijk in het midden van de kweekschaal een SAR-waarde tot 5,5 W/kg, terwijl aan de randen van de kweekschaal het ver beneden 1,0 W/kg was. De bestaande norm van het ICNIRP, voor de uit te zenden SAR-waarde, legt prof. Dariusz Leszczynski uit, zijn niet hoe het werkelijk is. Veel gangbare telefoons zenden gemiddeld een hogere SAR-waarde uit dan volgens de regels is toegestaan.

Dat dit mogelijk is gemaakt is dankzij de druk van de hele telecom industrie. Hij zegt dat de SAR-waarde van 2,0 W/kg sterk gepropageerd wordt door wetenschappers die werken voor de telecomindustrie. Dat, wanneer er tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten, biologische of neurologische effecten gerapporteerd werden, dit in twijfel werd en wordt gebracht door de wetenschapper die voor de telecom werkt. Professor Leszczynski wijst op feit dat de veiligheidsnorm van 2,0 W/kg onrealistisch laag is door druk van telecomwetenschappers.

Het onderzoek

Professor Leszczynski haalt in zijn blog het Bioelectromagneticsdocument uit 2015 aan: "de discrepantie tussen het maximale in vitro-blootstellingsniveau en de realistische conservatieve blootstelling van mobiele telefoons die op 900/1800 megahertz werken" geschreven door Gernot Schmid, senior ingenieur bij het Seibersdorf laboratorium en Niels Kuster, professor in de elektrotechniek. Het document wil de toegepaste SAR-waarde in vitro (in een petrischaaltje) vergelijken met de in vivo (het lichaam) en op waarde schatten. De conclusie van het onderzoek is dat er een hiaat is tussen de in vitro-blootstelling en de werkelijkheid. Dat:

de lokale SAR-waarde in werkelijkheid aanzienlijk hoger ligt dan 2 W/kg. Dit houdt in dat lokale cellen in huid en bloed aanzienlijk hogere SAR-waardes hebben te verduren tijdens een telefoongesprek vooral onder ongunstigste omstandigheden, zoals slecht bereik, in de auto bellen, tijdens het openbaar vervoer bellen of bellen waar de muren dik zijn of van ijzer. En cellen kunnen beschadigd raken, als de temperatuur te hoog oploopt.

Lees verder

© 2016 - 2019 Rieja, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
BMI berekenen en uitrekenenBMI berekenen en uitrekenenBody Mass Index (BMI) geeft aan of je gewicht bij je lichaamslengte past. Via dit BMI kunnen we bepalen of we een ideaal…
Uitvinders & James WattUitvinders & James WattJames Watt is onmiskenbaar verbonden met de stoommachine en de eenheid van vermogen, de Watt. Deze eenheid van vermogen…
Rendement gloeilamp, spaarlamp, ledlamp en tl-lampRendement gloeilamp, spaarlamp, ledlamp en tl-lampLampen geven licht, dat is een feit. Maar lampen stralen ook warmte uit. Dit voel je wanneer je de lamp aanraakt. Die wa…
Het meten van energieHet meten van energieEr bestaan vele verschillende vormen van energie. Denk aan mechanische, chemische en warmte-energie. Energie wordt opges…
Betrouwbare informatie over gezonde voeding en afslankenBetrouwbare informatie over gezonde voeding en afslankenEr is tegenwoordig zeer veel informatie omtrent gezonde voeding en afslanken. Het is ook niet vreemd, aangezien bijna de…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: FirmBee, Pixabay
  • http://www.beperkdestraling.org/home/wetenschappelijk-nieuws/1155-blootstelling-bij-vele-experimenten-onrealistisch-laag-lokale-sar-waarden-veel-hoger-dan-theoretisch-aangenomen-tot-nu-toe
  • https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_device_sar/particulieren/support/mobiele-telefonie/gsm-en-sim-kaart/gsm/stralingswaarde-sar-waarde-sat-waarde-specifieke-absorptietempo-specifieke-absorptieratio.html
  • http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.21895/abstract;jsessionid=C04F715E2F4B83CD370AC5674D9DEE80.f04t04?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage=
  • http://www.stralingswijzer.nl/cat/tips
  • https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/
  • http://www.itis.ethz.ch/news-events/news/publications/2015-papers/the-discrepancy-between-maximum-in-vitro-exposure-levels-and-realistic-conservative-exposure-levels-of-mobile-phones-operating-at-900-1800-mhz/

Reageer op het artikel "SAR-waarde in weefsel soms hoger dan toegelaten"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rieja
Laatste update: 18-01-2019
Rubriek: Electronica
Subrubriek: Telecom
Special: Radiogolven
Bronnen en referenties: 7
Schrijf mee!