InfoNu.nl > Electronica > Telecom > Decennia lang asbest, sigaretten en zendmasten

Decennia lang asbest, sigaretten en zendmasten

Decennia lang asbest, sigaretten en zendmasten Mobieltjes kunnen op den duur meer mensen doden dan sigaretten of asbest, zeggen diverse wetenschappers. De vergelijking over asbest en sigaretten wordt gemaakt met zendmasten, omdat het lang duurde voordat bij asbest en het roken duidelijk werd dat het de gezondheid schade kon geven. Anno 2019 is nog steeds niet duidelijk of de enorme toename van de radio- en microfrequenties voor de mobiele telefoon de gezondheid schade toebrengt. Is de vergelijking een juiste vergelijking?

Onderzoeken

Verschillende wetenschappers maken in hun onderzoek de vergelijking met roken en het gebruik van asbest. Er was al decennia lang bekend dat het roken van een sigaret, shaggie of een sigaar op de lange termijn gezondheidsschade kon geven, voordat de overheid ingreep. Bij het asbestgebruik in Nederland duurde het ook lang voordat de overheid maatregelen trof. Duurt het weer zo lang voordat de overheid gaat waarschuwen voor de elektromagnetische velden van de mobiel en gezondheidsschade? Onderzoeken die nu waarschuwen voor mobielgebruik en gezondheidsschade met een vergelijking naar roken en asbest zijn:

Mobiele telefoon en hersenkanker

Dr. G. Vini Khurana is een topneurochirurg voor het Canberra ziekenhuis in Australië. In zijn onderzoek 'mobile phones en brain tumors' uit 2008 baseert hij zich op bewijzen en concludeert dat het gebruik van mobiele telefoons langer dan tien jaar, het risico op hersenkanker blijkt te verdubbelen. Hij denkt dat de mobiele telefoon wel nodig is maar dat er steeds meer bewijs is dat deze ook gezondheidsschade kan veroorzaken. Hij verwacht dat mobielgebruik nog veel meer gevolgen kan hebben voor de gezondheid dan asbest en roken ooit hadden. Dit omdat wereldwijd één miljard mensen roken en zeker drie keer zoveel meer mensen anno 2016 gebruikmaken van de mobiele telefonie.

Dr. Debra Davis

De Oxford Bibliografieën* is een online database die wordt gebruikt door professionele onderzoekers over de hele wereld. In een onderzoek van Dr. Debra Davis, Dr. Anthony B. Miller en elektronica ingenieur L. Lloyd Morgan over elektromagnetische velden van de mobiele telefonie en de link naar kanker, worden drie redenen gegeven waarom verschillende eerdere onderzoeken hierover tot een verkeerde conclusie zijn gekomen. Ze wijzen op de gebeurtenissen in het verleden zoals met het roken van tabak en asbest en dat veel onderzoeken uitgaan van een termijn van hoogstens 10 jaar bij mobiel bellen en gezondheidsschade, terwijl dat in werkelijkheid wel 20 tot 75 jaar kan zijn, zoals dat ook bij het roken of bij asbest het geval is geweest voordat duidelijk werd dat het de gezondheid schade berokkent.

* De Oxford Bibliografieën is ontwikkeld door geleerden en bibliothecarissen wereldwijd en de Oxford Environmental Science behandelt onder andere artikelen over de aantasting van het milieu, de wereldwijde klimaatverandering, medische wetenschappen en de risicoanalyse ten opzichte van de volksgezondheid.

Hoe ging het met roken

De eerste rokende mensen zijn de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Maya indianen (zo’n 300 jaar na Christus). De Maya indianen gebruikten de bladeren van de tabaksplant. De bladeren werden gedroogd, opgerold en in een soort buis (tabaccos geheten) gerold en aangestoken. 'Tabaccos' is de verklaring waarom het tabak heet. De ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus bracht in 1518 de tabaksplant naar Europa.

Het duurde daarna nog een aantal eeuwen voordat ook de mensen in Nederland gingen roken. Pas tussen 1900 en 1950 nam het roken in Nederland in snel tempo toe. In 1950 kwamen de eerste berichten al naar buiten over de schadelijke werking van roken. Sir William Richard Shaboe Doll (1912- 2005) een Brits epidemioloog aan de Universiteit van Oxford, constateerde een verband tussen roken en longkanker. Waarschuwingen over de schadelijkheid bereikten de Nederlandse burger niet en het roken bleef tot 1975 enorm toenemen.

Hoe ging het met asbest

Asbest leek het ideale materiaal na de Tweede Wereldoorlog. Het was sterk, isolerend, slijtvast, goedkoop en brandwerend. Het werd dan ook voor veel toepassingen gebruikt: bij de bouw van huizen in plafondplaten, vensterbanken, vloerzeil, schuurdaken, afvoerbuizen en schoorstenen, voor brandweerpakken, warmhoudplaatjes, golfplaten, bloembakken, remmen voor auto’s en liften. De kennis over het bestaan van een verband tussen de gezondheid en blootstelling aan asbest komt in 1879 uit het buitenland en in Nederland bestaat dit vermoeden al in 1930 in het medische circuit.

De Nederlandse literatuur spreekt voor het eerst in 1958 van dit vermoeden. De Nederlandse overheid liet het gebruik van asbest toe. Zandweggetjes werden bedekt met asbest, vooral in de nabijheid van de asbestfabriek en tussen 1950 en 1980 leverde het bedrijf Eternit (Overijssel) zelfs gratis productieresten asbest voor wie het kon gebruiken en op kwam halen. In 1969 deed de bedrijfsarts van de Rotterdamse scheepswerf de Schelde, J. Stumphius ook onderzoek en hij constateerde dat het werken met asbest kon leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid. De fijne asbestvezels konden, wanneer ze worden ingeademd, longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose) veroorzaken. Hij promoveerde op dit onderzoek en schreef een boek dat de titel kreeg: ‘asbest in een bedrijfsbevolking’. In dit boek waarschuwt hij voor de grote gevaren en riep hij de Nederlandse overheid op om maatregelen te nemen. Het duurde echter lang voordat de overheid handelde. In 1993 kwam er pas een verbod op het gebruik van asbest en in 2005 werd het asbestverwijderingsbesluit van kracht. In 2015 heeft de rijksoverheid bepaald dat asbestdaken per 2024 verboden zijn.

Zendmasten

De mobiele telefonie maakt gebruik van radiogolven en microgolven. De overheid in Nederland wordt voorgelicht door de Nederlandse gezondheidsraad en die zegt: 'dat er geen verband is bewezen tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied.' Helemaal uitsluiten kan men zo’n verband echter ook niet.

De raad beveelt daarom aan de blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden en de effecten te blijven onderzoeken. Net als bij het asbestverhaal en bij het rookverhaal is de industrie bepalend voor het te voeren beleid. In dit geval heeft de telecomindustrie een heel grote inbreng.

Dr. Khurana heeft naar aanleiding van de bevindingen van zijn onderzoek opgeroepen tot onmiddellijke actie van de telecomindustrie en onmiddellijke actie van de regeringen om de blootstelling bij mensen aan de onzichtbare straling van mobiele telefoons te minderen.

Onderzoek en waarschuwingen

Waarschuwingen om toch maar voorzichtig te zijn met alle draadloze technieken komen van niet de minste instellingen. De waarschuwingen komen van:

Het IARC

Het IARC (International Agency for Research on Cancer (IARC) is gevestigd in Frankrijk (Lyon) en is een onderdeel en officieel agentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ze onderzoeken in hoeverre substanties, mengsels en omstandigheden van blootstelling kankerverwekkend kunnen zijn. Op 31 mei 2011 heeft het IARC bekendgemaakt dat zij hoogfrequente elektromagnetische velden (waar de mobiele telefonie gebruik van maakt) in gaat delen in groep 2b wat inhoudt dat het mogelijk kankerverwekkend is.

De Raad van Europa

Op 6 mei 2011 heeft de Commissie voor Milieu, Landbouw en Regionale Zaken unaniem een rapport goedgekeurd en gepubliceerd waarin de lidstaten worden opgeroepen tot:
 • het onmiddellijk toepassen van het voorzorgsbeginsel;
 • het verlagen van de blootstellingslimieten (Nederland volgt de blootstellingslimieten van het INCIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection);
 • de stralingsbelasting van de bevolking te verlagen;
 • het voorzorgsbeginsel met name in acht nemen ten aanzien van kwetsbare groepen als jongeren en kinderen;
 • het niet toelaten van gsm's, DECT-telefoons, wifi in klaslokalen en scholen;
 • het meer preventief te werk gaan bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s.
© 2016 - 2019 Rieja, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Longkanker (mesothelioma)Longkanker, in het Engels mesothelioma genoemd, kan een gevolg zijn van blootstelling aan asbest. Wat is asbest precies,…
Asbestose: ademhalingsproblemen door asbestAsbestose, de naam zegt het al, is een aandoening die veroorzaakt wordt door de inademing van asbest. De longen worden m…
Mesothelioom – kanker aan de longvliezenMesothelioom – kanker aan de longvliezenEen zeldzame ziekte is mesothelioom (mesothelioma), een tumor die zich aan de longvliezen of het buikvlies bevindt. Long…
Asbestose informatieAsbestose informatieAsbestose wordt veroorzaakt door het inademen van asbeststof. De stofdeeltjes wordt door witte bloedcellen ´opgegeten’,…
Asbest en de longziekten asbestose en mesothelioomAsbest en de longziekten asbestose en mesothelioomTwee zeer ernstige ziekten die veroorzaakt worden door het inademen van asbeststof zijn asbestose en mesothelioom. Asbes…
Bronnen en referenties
 • http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2012-2013/Asbest--Sluipmoordenaar-in-Goor.html
 • http://www.sallandcentraal.nl/article.php?action=showarticle&id=24581
 • http://www.eenrookvrijleven.nl/page/1162/geschiedenis-van-de-sigaret.html
 • http://www.earth-matters.nl/5/5853/gezondheid/de-grootste-pandemie-ooit.html
 • http://www.stralendkind.nl/gevaar_risico/straling_electromagnetisch.php
 • http://www.pcmweb.nl/nieuws/mobieltje-gevaarlijker-dan-sigaret-of-asbest.html
 • http://www.zentrum-der-gesundheit.de/handystrahlung-ia.html
 • https://www.aquariusvitaliser.info/kk_900002.html/
 • http://www.verminder-electrosmog.nl/wat-de-overheid-en-telecomproviders-u-niet-vertellen/
 • http://www.oxfordbibliographies.com/obo/page/environmental-science

Reageer op het artikel "Decennia lang asbest, sigaretten en zendmasten"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Miske (infoteur), 28-06-2016 00:00 #1
Wow, wat een goed artikel dit! Zo volledig en ook erg duidelijk. Dank je wel Rieja voor dit uitgebreid stuk. Reactie infoteur, 28-06-2016
Dank je wel Miske,
Een fijne opsteker in voor een mij heel moeilijke tijd. Ik weet dat jij het ook moeilijk hebt, maar bij mij raakt de moed er een beetje veel uit nu ze een mast voor een huis willen zetten. De tweede keer dat ons dit dan zal overkomen. Een opsteker want ik kies er wel voor om mensen te waarschuwen dat hun niet hetzelfde zal overkomen als ons.

Dank je,
Groet Ria.

Infoteur: Rieja
Laatste update: 07-10-2019
Rubriek: Electronica
Subrubriek: Telecom
Bronnen en referenties: 10
Reacties: 1
Schrijf mee!