Mechanische problemen bij de Beogram 4002

Tussen 1972 en 1980 bracht B&O achtereenvolgens de Beogram 4000, 4002, 6000 en 8000 uit, kostbare platenspelers met de revolutionaire tangentiale arm. Ondanks de hoge kwaliteit van deze draaitafels kunnen er zich na 30 jaar of meer elektronische of mechanische problemen gaan voordoen. In sommige gevallen is daaraan wel wat te doen. Hieronder geef ik suggesties om enkele mechanische defecten vrij simpel zelf op te lossen. Over de verschillen tussen de diverse Beograms ga ik het hier verder niet hebben, net zomin als over de voor- en nadelen van de tangentiale arm. Ik beperk me tot het exemplaar dat ik zelf in bezit heb, een Beogram 4002-5511 met MMC-4000 element, gekocht in 1977 voor het forse bedrag van ƒ 1.995,00 (± € 905,00) wat destijds voor velen ongeveer een maandsalaris bedroeg. Maar dan heb je ook wat in huis en is het te hopen dat er geen klachten komen. In mijn geval moest na vier jaar het lampje in de detectorarm worden vervangen alsmede één weerstandje (aan onderdelen samen nog geen ƒ 15,00). Verder ging alles naar wens totdat ik onlangs de Beogram meeverhuisde, na hem ruim een jaar niet meer te hebben gebruikt. Na het installeren en aansluiten bleek de arm nog wel naar binnen te bewegen, maar de naaldarm wilde niet zakken en bovendien keerde de arm vanuit de linker positie (boven de uitloopgroeven van de LP) niet automatisch meer terug naar de beginpositie helemaal rechts. De ingeschakelde HiFi-speciaalzaak bekeek de platenspeler en kwam tot drie conclusies:
 1. er zit een defect in het elektronische circuit dat de detectorarm aanstuurt;
 2. de aandrijfsnaren moeten vervangen worden, maar daar is moeilijk meer aan te komen;
 3. gelet op de leeftijd van de Beogram is reparatie, zo al mogelijk, niet meer rendabel.

Omdat ik niet graag afstand deed van het mooie apparaat waaraan ik ook zoveel plezier had beleefd, zocht ik op internet naar vervangende onderdelen of desnoods een hele, goed werkende 4002 en las ik op forums wat men aan suggesties had bij mijn specifieke problemen.

Tweedehands exemplaren die het volgens de aanbieders nog goed zouden doen, kwam ik wel tegen, maar dan voor prijzen tussen de € 450 en € 750; de twee benodigde aandrijfsnaren waren links en rechts ook nog wel te koop, maar ook tegen forse prijzen variërend van € 10 tot $ 45, waarbij dan nog verpakkings-/verzend-/administratiekosten kwamen die opliepen tot € 15,80 en $ 20. En dan te bedenken dat de twee snaren in een gewone envelop passen en samen nog geen 4 gram wegen, dus die kan ik u toesturen met een postzegel van 44 eurocent erop (binnen Nederland).

Kortom, ik ging zelf aan de slag en heb nu sinds enige dagen een Beogram staan die werkt alsof hij nieuw is. Ik hoop dat ik andere liefhebbers een plezier kan doen door hieronder aan te geven welke problemen en welke oplossingen daarbij kwamen kijken. Met enig geduld, precisiewerk en weinig kosten kunnen Beogrambezitters zichzelf wellicht blij maken. Als u een ander type bezit dan mijn 4002-5511, kunnen onderstaande oplossingen ook relevant zijn, omdat het mechaniek in alle Beograms met tangentiale arm min of meer identiek is. Wel moet ik erbij zeggen dat ik alleen spreek over mechanische defecten. Als er elektronisch is niet in orde is, zult u andere wegen moeten bewandelen om tot een oplossing te komen.
Mocht u bijgaande werkafbeelding te klein vinden, dan kunt u een groot exemplaar (± 6 Mb) in schaalbaar eps-formaat bekijken en/of downloaden op mijn website. Misschien eerst opslaan/save en dan pas openen.

Schematisch overzicht van vier mechanische problemen,

hun oorzaken en mogelijke oplossingen

ProbleemMogelijke oorzaakMogelijke oplossing
toerental is niet constant grote aandrijfsnaar uitgerektaandrijfsnaar vervangen (A)
arm keert niet vanzelf terug kleine aandrijfsnaar uitgerektaandrijfsnaar vervangen (B)
lange wormas vervuildwormas reinigen (C)
relaiscontacten vervuildrelaiscontacten reinigen (D)
plateau blijft draaien na terugloop van de arm kleine aandrijfsnaar uitgerektaandrijfsnaar vervangen (B)
lange wormas vervuildwormas reinigen (C)
relaiscontacten vervuildrelaiscontacten reinigen (D)
naaldarm daalt niet of nauwelijks elektronisch detectieprobleemwordt hier niet besproken
gewicht staat op 0 gram ingesteldverhoog naalddruk tot ±1 gram (E)
as solenoïde vervuildreinig solenoïde-as (F)
as armdemper beweegt stroefreinig armdemper (G) en/of stel vacuumstelschroef af (H) en/of reinig de hevel (I)

Algemene wenken vooraf bij de oplossingen

U opent de Beogram 4002 door achtereenvolgens:
 1. Allereerst de stekker uit het stopcontact te halen om elke kans op schokken of kortsluiting te vermijden.
 2. Vervolgens het element te verwijderen door het voorzichtig naar voren uit de arm te trekken. Dit is bedoeld om mogelijke beschadiging van het element te vermijden dat kwetsbaar en kostbaar is; in de loop van de reparatie moet u het wellicht weer even terugplaatsen.
 3. De stofkap te verwijderen: schroef aan de onderzijde uiterst links en rechts achter de schroeven enkele slagen los, waarna u de kap naar achteren uit hun vergrendeling kunt wegschuiven.
 4. Het afdekkapje van de tangentiale arm te verwijderen: trek dit licht aluminium kapje recht omhoog; het zit niet gelijmd, geschroefd of anderszins geborgd. Pas wel op: het is erg dun materiaal dat snel vervormt.
 5. De afdekplaten te verwijderen: trek met enige kracht de houten lijsten (4) aan beide zijkanten gelijkmatig naar voren tot de lijst aan de voorrand ±1,5 cm uitsteekt; u kunt dan de grote afdekplaat links en het kleinere afdekplaatje rechts achter stuk voor stuk oplichten en uit hun vergrendeling tillen. Het gedeelte met de bedieningsknoppen kunt u gewoon laten zitten.
 6. De bovenste plateauplaat te verwijderen: licht deze gewoon rechtstandig omhoog.
 7. De grote aandrijfsnaar (2) te verwijderen: haal deze los van de onderste plateauplaat (1) en van de poelie links voor (3).
 8. De onderste plateauplaat (1) te verwijderen: til deze gewoon rechtstandig omhoog.

U heeft nu zicht op het binnenwerk zoals op het op de afbeeldingen is te zien. Montage geschiedt in omgekeerde volgorde, met dien verstande dat het beter is eerst de afdekplaten te monteren en dan pas de bovenste plateauplaat op de onderste plaat te leggen. Controleer voor alle zekerheid ook of de drie transportschroeven aan de onderzijde naar links gedraaid in de stand PLAY staan; voor ondervermelde werkzaamheden is het ook niet nodig die vooraf in de vergrendelingsstand TRANSP te draaien.

Het reinigen van het mechanisch gedeelte - algemeen

 • Door gebruik treedt mechanische slijtage op, waardoor bijvoorbeeld ongewenste speling kan ontstaan. Maar door langdurig niet-gebruiken kan het euvel ontstaan dat het smeervet dat vanaf de fabriek in het mechanisme aanwezig is zo hard wordt, dat het de vereiste bewegingen gaat (ver-)hinderen.
 • Reinigen betekent dus: het verwijderen van alle aanwezige stof-, vet- en vuilresten met een doekje of wattenstaafje en een niet-agressief middel. Alcohol, wasbenzine en magneetkopreiniger zijn in orde; contactspray en remreiniger zijn niet bepaald aan te raden, mede vanwege het risico dat naastliggende aluminiumdelen, printplaten, bekabelingsisolatie e.d. daardoor onherstelbaar worden aangetast.
 • Als stof, vuil en vet zijn verwijderd kunt u even controleren of de beweegbare delen soepeltjes op en neer gaan. Zo niet, dan is de reiniging nog niet afdoende geweest, of is er in een extreem geval sprake van een beschadigd onderdeel of een te groot geworden speling. In die gevallen zult u een vervangend onderdeel moeten zien aan te schaffen.
 • Per se nodig is het niet, maar als het mechaniek schoon is en op zich soepel beweegt, kunt u de plaatsen waar bewegende delen elkaar raken enigszins smeren. Het is niet nodig, omdat in deze Beograms die onderdelen maar zo weinig aan kracht en wrijvingswarmte onderhevig zijn, dat die eigenlijk nauwelijks smering behoeven. Wilt u het toch doen, gebruik dan in ieder geval geen vet. Dus zeker geen smeervet of vaseline (dat stof aantrekt en op den duur hard wordt, waardoor het alleen maar contraproductief werkt), maar ook geen vettige vloeistoffen zoals smeerolie, motorolie of diesel. Bruikbaar zijn dunne naaimachineolie (weinig!) of kruipolie. Beter misschien nog grafietpoeder, maar ook dan: vooral niet te veel.
 • Over het hoe, wat en waar precies: zie onderstaande beschrijvingen van oplossingen.

Toelichting bij de oplossingen

(A) Vervangen van de grote aandrijfsnaar

Nominaal heeft de grote aandrijfsnaar (2) in gemonteerde staat een lengte van 34" oftewel 864 mm, hetgeen overeenkomt met een diameter van 275 mm. De hoogte van de originele snaar is 4,9 mm en de dikte 0,8 mm, maar deze waarden zijn minder kritisch dan de lengte. De hoogte mag evenwel niet meer bedragen dan 7 mm vanwege de poelie op de stappenmotor (3). Indien u de snaar voor u op tafel legt, kunt u de halve lengte meten in niet-uitgerekte staat. Deze mag dus zeker niet meer zijn dan de helft van 864 mm, oftewel 432 mm. Als u een snaar kunt krijgen met een lengte van 840 mm (halve lengte dus 420 mm), dan is die bruikbaar. Worden de snaren aangeboden op diameter, dan is Ø 270 mm de maximale grootte.
Op internet worden deze snaren aangeboden tegen de gekste prijzen (plus nog bijbehorende vaak absurde leveringskosten). Ik heb onlangs (mei 2010) een nieuwe 270-snaar bij de elektronikaboer op de hoek kunnen bemachtigen voor € 4,95 incl. btw. Waarom zou u het vijfvoudige ervoor neertellen?

De montage van de nieuwe snaar is simpel. Doe dit wel voordat u de afdekplaten monteert, anders kunt u niet meer bij de poelie. Leg het onderste draaiplateau (1) weer op zijn plaats; leg de snaar (2) om de poelie (3) en leidt hem dan met een vinger rond de zijrand van het plateau terwijl u dat met uw andere hand langzaam ronddraait tot de snaar helemaal rondom het plateau zit. Laat dan het plateau enige omwentelingen maken zodat de snaar zich goed kan centreren.

(B) Vervangen van de kleine aandrijfsnaar

De kleine aandrijfsnaar (15) heeft een nominale lengte van 4" oftewel 102 mm bij een hoogte en breedte van 1,2 mm. Breder mag zij niet zijn, want dan valt het snaartje niet meer mooi in de ril op beide poelies. In zijn dikte loopt zij naar binnen wat taps toe voor een betere geleiding en meer grip op de conische poelies. Omdat deze poelies nogal klein zijn is een soepel, vooral niet te dik snaartje aan te raden van hooguit 100 mm lang, liever nog iets korter, want elke slip heeft onmiddellijk gevolgen voor de zeer minieme links-rechts-correctiebewegingen die de tangentiale arm moet maken als de naald in de draaiende groef rust. Bovendien zal een slippende snaar tot gevolg hebben dat de wagen met beide armen niet de uiterste linker en rechter kant van zijn reikwijdte zal bereiken, waardoor de betreffende relais niet worden geactiveerd en de bijbehorende actie dus ook niet zal plaatsvinden. Dat kan betekenen dat de arm niet meer automatisch van uiterst links terugkeert naar de beginstand, of dat het plateau maar blijft draaien als de arm naar rechts is verplaatst.
Het 90 mm lange snaartje dat ik nu heb gemonteerd kostte me € 2,50 en het werkt perfect.
De montage wijst zichzelf: het snaartje voegt zich eenvoudig in de conische groeven van de beide poelies.

(C) Wormas reinigen

De wormas (14) kunt u met een borsteltje, doekje of wattenstaafje reinigen, eventueel met behulp van wat wasbenzine of alcohol. Het eenvoudigste gaat dit wanneer u de Beogram weer op 220V aansluit en op START« drukt. Afhankelijk van waar de wagen met de twee armen zich bevindt, kunt u dan de linker of de rechter helft van de draaiende wormas eenvoudig schoonmaken.

(D) Relaiscontacten reinigen

Als u de wagen met de twee armen naar links en rechts laat bewegen (door op START« resp. op »STOP te drukken) stoot de doorzichtig plastic rand onder aan de wagen tegen een relaistongetje aan. Daarmee wordt contact gemaakt dat ervoor zorgt dat (links) de wagen weer terugkeert naar rechts, of (rechts) de wagenbeweging en het draaien van het plateau worden gestopt. Functioneert dat allemaal zoals het hoort, dan hoeft u verder niets te doen. Worden die functies niet goed uitgevoerd, dan moet u eerst controleren of de mechanische aanraking van de wagen inderdaad het relais bekrachtigt. Zo niet, dan kan dat komen doordat de wagen niet ver genoeg naar de uiterste stand beweegt. Oorzaak daarvan is vermoedelijk ofwel vuil op de wormas (14), ofwel een slippende kleine aandrijfsnaar (15). Als u de wagen met uw vingers een beetje "helpt", weet u het zeker. Ook als u even met een vinger of staafje tegen het relaistongetje drukt, weet u of de elektronica op zich goed functioneert. Er bestaat een kleine kans dat de relaiscontactpuntjes zijn geoxideerd of anderszins vervuild; die kunt u proberen voorzichtig te reinigen.

(E) Naalddruk verhogen

Als de naalddruk te gering is, of als het element is verwijderd, zal de naaldarm (13) niet zakken. B&O adviseert doorgaans een naalddruk van 1 gram, afhankelijk van het type element. U kunt die druk zelf instellen op een waarde tussen de 0 en 1,5 gram. In geheel gemonteerde staat zit er aan de rechter zijkant van het kapje dat over de achterkant van beide armen zit een klein rond gaatje. Met een plat schroevendraaiertje kunt u de naalddruk verstellen waarbij u bovenop het kapje de ingestelde druk kunt aflezen. Heeft u het kapje verwijderd, dan kunt u met de hand het stelwieltje verdraaien om aan de gewenste naalddruk te komen.

(F) Solenoïde-as reinigen

De solenoïde (6) heeft aan de achterkant een dikkere, aan de voorkant een dunnere as. Bij het activeren van de op- en neerwaartse beweging van de naaldarm (d.m.v. de middelste druktoets ↓↑) moet het ene dan wel de andere asje naar buiten schieten. U kunt dat asje dan controleren op vuil en zo nodig schoonmaken. Controleer voor alle zekerheid tegelijk ook of beide veren (5) en (7) niet teveel zijn uitgerekt; in ieder geval moet de hevel (8) goed reageren op elke beweging van het dikke asje, met name wanneer dat asje naar binnen schiet. Eenmaal gereinigd kan het asje met grafiet of een druppeltje dunne olie worden gesmeerd. Nodig is dat niet.

(G) Armdemper reinigen

Als de klacht is dat de naaldarm niet wil zakken (ook niet bij voldoende naalddruk), dan is de kans groot dat u de oorzaak vindt in de vacuumdemper (9). Deze demper bestaat uit een koperen cilinder waarin een zuigertje op en neer kan bewegen. Het asje van die zuiger zit bevestigd aan de hevel (8) die door de solenoïde (6) wordt bediend.

Indien u merkt dat de slag van de zuiger niet naar behoren functioneert, ga dan als volgt te werk:
 • Haal de stekker uit het stopcontact.
 • Verwijder de lange veer (5) door die eerst van het achterste asje omhoog los te halen en daarna uit het voorste oog weg te kantelen. Doet u het andersom, dan is de kans groot dat de veer wegschiet en u er een uur naar moet gaan zoeken.
 • Druk met uw rechterhand de naaldarm lichtjes omlaag en til met uw linkerhand de hevel (8) bij het draaipunt halverwege de hevel rechtstandig omhoog. Leg de hevel even naast het spilpunt neer, want die zit nu nog aan de demper vast.
 • Draai dan met een platte schroevendraaier beide bevestigingsbouten (11) los. Mogelijk zitten die vrij strak aangedraaid.
 • Til het geheel van koperen cilinder, zuiger, bevestigingsbouten en hevel op en leg het voorzichtig terzijde.
 • Verwijder de bevestigingsbouten en de twee dempplaatjes die onder de kop van de bouten zitten.
 • Trek nu langzaam, voorzichtig en rechtstandig de zuiger in zijn geheel uit de cilinder. Niet aan de hevel trekken, maar aan het asje zelf! Het is goed om te weten dat de cilinder niet olie- of gasgevuld is, dus bij het uittrekken van de zuiger komt er niets vrij.
 • Maak nu de zuiger en de binnenkant van de cilinder grondig schoon en droog (niet schuren!) en druk de zuiger daarna voorzichtig en wederom rechtstandig weer in de cilinder.
 • Als de zuiger nu bij het op en neer bewegen weinig weerstand geeft en gelijkmatig schuift, is alles in orde. Merkt u toch nog een vrij grote tegenkracht bij het indrukken of uittrekken van de zuiger, dan moet u nog één of twee stappen verder gaan: de vacuumstelschroef afstellen en/of de andere hevel controleren op wrijvingloze werking (H).

(H) Vacuumstelschroef afstellen

De dempende werking van de zuiger wordt veroorzaakt door overdruk (bij het indrukken) of onderdruk (bij het uittrekken) in de cilinder. Cruciaal daarbij is een kleine, afstelbare opening onder in de zuiger die beperkte in- en uitstroom van lucht toelaat. De grootte van die opening wordt bepaald door het afstelschroefje (10). Als nu de zuigerbeweging na reiniging toch nog te zwaar of onregelmatig gaat, moet u dat stelschroefje verwijderen. Eventueel eerst de rode lak wegkrabben waarmee het schroefje is geborgd. Heeft u het schroefje helemaal uitgedraaid, dan kunt u de cilinderopening even doorblazen en constateren of de zuiger nu gladjes en zonder speling op en neer in de zuiger wil bewegen.

Dan draait u het stelschroefje weer aan, net zo diep totdat de zuigerbeweging enigermate strak verloopt. Na montage van de cilinder (denk aan de 2 dempplaatjes!), de hevel en de lange veer kunt u de stekker weer in het stopcontact steken en controleren of de op- en neerwaartse beweging van de naaldarm nu daadwerkelijk plaatsvindt en vooral naar beneden toe niet te langzaam of te snel. U kunt dat zo nodig nog corrigeren door het afstelschroefje (10) nog wat vaster of losser te draaien.

Pas wanneer u heeft vastgesteld dat zowel de links-rechtsbewegingen van de wagen met beide armen, als het op en neer bewegen van de naaldarm correct reageren op de door u ingedrukte commandotoetsen, kunt u de Beogram weer monteren zoals bij de algemene wenken hierboven staat beschreven.

(I) Hevel reinigen

Er is een tweede hevel waaraan beide lange veren vastzitten. Die ligt dus aan de andere kant van hevel nr. 8 op de afbeelding bij "Algemene wenken". Ga als volgt te werk:
 • Haal de twee veren los van het heveltje; pas goed op dat ze niet wegspringen.
 • Controleer nu of het heveltje zonder noemenswaardige wrijving heen en weer kan bewegen. Zo ja, dan kunt u de rest van deze paragraaf overslaan en de Beogram weer speelklaar maken; zo nee, lees dan verder.
 • Zie de rode pijl op de afbeelding bij deze paragraaf. Verwijder het zwarte borgringetje dat het heveltje op het asje geklemd houdt. Dit is wellicht geen simpele klus, maar zelfs als u dat ringetje vernielt, is er niets ernstigs aan de hand, want het heveltje zal bij het afspelen van grammofoonplaten niet uit zichzelf omhoog komen.
 • Trek het heveltje RECHTSTANDIG omhoog; wellicht gaat dat stroef, maar al heen en weer bewegend moet het uiteindelijk lukken.
 • Reinig het asje en de binnenkant van het heveltje dat over het asje past; dat laatste kan met bijvoorbeeld wasbenzine.
 • Maak de betreffende onderdelen droog; het gebruk van olie zal eerder nieuw vuil aantrekken dan dat het de soepelheid bevordert.
 • Plaats het heveltje over het asje en controleer of het nu nagenoeg wrijvingloos kan bewegen; eventueel kunt u met een sleutelvijltje het busje van het heveltje een fractie groter maken.
 • Als u het borgringetje nog heeft, plaats dat dan weer op de bovenkant van het asje.
 • Monteer de twee trekveren en controleer of de armbeweging omhoog en omlaag nu naar behoren is.
 • Plaats de afdekplaat en test de werking van de naaldarm.

Ik wens u nog jarenlang plezier en luistergenot toe met uw perfect werkende Beogram 4002.
© 2010 - 2024 Elloo, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Technics SL-1200 draaitafelTechnics SL-1200 draaitafelDe Technics SL-1200 is één van de bekendste en meest gebruikte draaitafels ter wereld. Na zijn release in 1972 werd de p…
Grammofoonplaten digitaal opnemenGrammofoonplaten digitaal opnemenVeel mensen hebben oude grammofoonplaten, lp's of singeltjes van hun favoriete artiesten en sterren van vroeger. Maar ee…
De werking en het inschakelen van een platenspelerDe werking en het inschakelen van een platenspelerStaat er bij jou of bij je (groot)ouders een oude platenspeler op de zolder stof te vangen? Wil je graag een keer met de…
Hammer-on, pull-off, slides en palm-mutes op je gitaarIn veel liedjes komen special technieken voor: Hammer-on, pull-off, slides en palm-mutes. Veel mensen weten niet hoe je…

Slimme energiemeter, voor de consument en energieleverancierDe slimme energiemeter, ook wel slimme meter genoemd, geeft inzicht in het energieverbruik voor de consument maar ook vo…
Schade aan uw laptop en de verzekeringSchade aan uw laptop en de verzekeringSteeds vaker worden ouderwetse PC's in huis vervangen door de makkelijk verplaatsbare en mee te nemen laptop. Helaas bli…
Reacties

Rien Janssen, 03-10-2019
Beste
Hier staat een 4002 die mechanisch goed is maar wel een zeer luidde brom heeft van een 5o hz brom toon waar kan dat aan liggen denken jullie? Reactie infoteur, 06-11-2019
Het meest waarschijnlijk is een slechte aarding. Rechts achterop zit een rond moertje. Probeer eerst eens of bij aanraking daarvan de brom vermindert en/of klem een simpel metalen draadje of kabeltje tussen dat moertje en de behuizing, liefst aan de andere kant te bevestigen aan een metalen lichaam (ander apparaat of CV-leiding).
Controleer ook of de brom vermindert/vermeerdert als je met een vinger de naaldarm aanraakt; in dat geval kan er een aardingsprobleem zijn in die arm. Heel misschien scheelt het al als je het element even lostrekt en weer terugsteekt: vuil of oxydatie op de contacten.
Succes ermee.

Fred, 16-07-2019
Bedankt, veel aan gehad bij het opknapen vsn mijn 4000. Nu is het plastic aandrijfwieltje kapot. Waar vind ik een nieuwe?

Groetjes, Fred Reactie infoteur, 06-11-2019
Via Google kun je adressen vinden van Beogram-reparateurs, zoals André Vijlbrief in Utrecht. Ook op Marktplaats kom je wel eens onderdoen tegen.

Beogram 4002 Houder, 21-10-2018
Ik heb zojuist onze beogram 4002 van zolder gehaald, alleen missen er nog boxjes bij. Ik kan geen bijpassende boxjes vinden die ermee aansluiten. Weet u misschien welke boxen en aansluiting ik hiervoor nodig heb? Reactie infoteur, 05-01-2019
Mijn 4002 heeft geen eindversterker en dus ook geen boxen; ik kan er dus geen antwoord op geven.

Mart, 26-07-2015
Met dank voor de handleiding heb ik een Beogram 4004 weer goed draaiend, een tweede staat nog in de kast voor onderdelen of revisie.
Het dempertje voor de arm werkt alleen bij het neergaan, bij het omhoog gaan springt de arm een beetje.
Heb je nog een advies voor mij hoe dit op te lossen?

Met groet Mart. Reactie infoteur, 03-08-2015
Mart, dat is in ieder geval beter dan andersom. Mij lijkt dat er bijvoorbeeld in het zuigertje toch nog wat frictie (of een klein stukje vuil, een korreltje, een haartje) zit waar de arm doorheen wordt getrokken, maar zo op afstand kan ik dat moeilijk beoordelen.
Elloo.

Frans Mesker, 09-01-2015
Ben mijn oude begram 4002 weer aan her opstarten, maar nu bleek de naald stuk te zijn, afgebroken. Weet jij of het naaldelement MMC 4000 nog ergens verkrijgbaar is? En weet jij eventueel of de MMC3000 ook bruikbaar is? Die wordt nl op markrtplaats aangeboden. Hoor graag van je. Reactie infoteur, 04-05-2015
Ik kan helaas op beide vragen geen goed antwoord geven, onder meer omdat ik in Frankrijk woon en dus het Nederlandse assortiment een beetje uit het oog ben verloren.
De MMC4000 vind ik nog wel hier, bv. op http://www.disquantique.com/view_product.php?product=11913, voor € 150,00

Cor, 15-01-2013
Ben sinds kort in het bezit van een Beogram 8000. Het probleem is dat het mechanische van de stofkap is verdwenen. Ik kan nergens vinden hoe of wat dit werkt en hoe ik dit probleem moet oplossen, omdat de kap in geen enkele positie blijft staan. Heeft iemand een idee? Reactie infoteur, 19-01-2013
De 8000 wijkt nogal af van de 4002; ik durf er dus niks over te zeggen. De kap van de 4002 heeft een vrij sterke veer, maar ik weet niet hoe dat bij de 8000 is.

Kees de Groot, 25-07-2011
Dit was erg nuttig met het demonteren en het reinigen van bijvoorbeeld de demper voor de stylus. Nu is de vraag inderdaad, hoe kom ik aan die snaren? Ik las in je verhaal dat je de snaren naar me kunt opsturen? Dat zou heel fijn zijn, want ik kan ze namelijk nergens vinden. Groetjes. Reactie infoteur, 14-08-2012
Kees,
Sorry dat ik zo laat reageer, maar ik check de reacties niet zo regelmatig…
Ik heb de snaren gekocht bij Huggers in Boxmeer. Die heeft ook een webwinkel (www.huggers.nl) en een telefoonnummer, dus die kun je altijd even raadplegen.

Succes ermee (als het nog nodig is).

Nard.

Frank, 17-10-2010
Kijk, hier heb ik wat aan! Vooral het demonteren, zonder deze uitleg is de volgorde niet te raden. Bij mij is de kleine snaar gebroken en de grote waarschijnlijk uitgerekt. Want hij moet bij een LP op 45 toeren om de juiste snelheid te verkrijgen… De kleine snaar is nu een elastiekje, werkt ook nog. Voor even.

Maar nu: hoe kom ik aan die snaartjes. Welke electronicahandel heeft deze? Auteur, graag een reactie. Waarvoor dank. Reactie infoteur, 30-01-2011
Sorry dat ik zo laat reageer, maar ik check de reacties niet zo regelmatig…
Ik heb de snaren gekocht bij Huggers in Boxmeer. Die heeft ook een webwinkel (www.huggers.nl) en een telefoonnummer, dus die kun je altijd even raadplegen.

Succes ermee (als het nog nodig is).

Elloo (22 artikelen)
Laatste update: 06-02-2018
Rubriek: Electronica
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.